Bảng giá máy bơm nước gia đình 2016

26-09-2016, 9:44 am

Dưới đây là bảng giá máy bơm nước gia đình cho 4 hãng máy bơm phổ biến trên thị trường là Selton, Sena, HanilPanasonic.

 

Bảng giá máy bơm nước gia đình SELTON (Việt Nam)

Model máy bơm

Loại máy bơm

Công suất

Báo giá

SELTON SEL 150 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

150 W

640.000 đồng

SELTON SEL 150 AE

Bơm tăng áp

150 W

900.000 đồng

SELTON SEL 200 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

200 W

850.000 đồng

SELTON SEL 240 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

240 W

1.300.000 đồng

SELTON ST 17

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

370 W

640.000 đồng

SELTON ST 25

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

750 W

900.000 đồng

SELTON ST 27

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

750 W

1.050.000 đồng

SELTON K 100

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

740 W

1.280.000 đồng

SELTON JET 100

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

750 W

1.400.000 đồngBảng giá máy bơm nước gia đình SENA (Việt Nam)

Model máy bơm

Loại máy bơm

Công suất

Báo giá

SENA SEP 150 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

150 W

970.000 đồng

SENA SEP 150 AE

Bơm tăng áp

150 W

1.300.000 đồng

SENA SEP 200 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

200 W

1.200.000 đồng

SENA SEP 131 LD

Bơm tăng áp

150 W

1.100.000 đồng

SENA SEP 132 LD

Bơm đẩy (bơm chân không)

150 W

870.000 đồng

SENA 139A

Bơm tăng áp

100W

930.000 đồng

SENA 205A

Bơm tăng áp

125 W

1.100.000 đồng

SENA HB 305A

Bơm tăng áp

250 W

1.750.000 đồng

SENA SEP 240 E

Bơm đẩy (bơm chân không)

240 W

1.450.000 đồng

SENA SEP 240 BE

Bơm đẩy (bơm chân không)

240 W

1.550.000 đồng

SENA SEP 251 E

Bơm đẩy (bơm chân không)

250 W

1.650.000 đồng

SENA SEP 251 AE

Bơm tăng áp

250 W

2.030.000 đồng

SENA K 100

Bơm đẩy (bơm ly tâm)

750 W

1.530.000 đồng

SENA JET 100

Bơm đẩy (bán chân không)

750W

1.560.000 đồng

SENA JET 101

Bơm đẩy (bán chân không)

750 W

1.700.000 đồngBảng giá máy bơm nước gia đình Panasonic (Indonesia)

Model máy bơm

Loại máy bơm

Công suất

Báo giá

PANASONIC GP 129 JXK

Bơm đẩy (bơm chân không)

125 W

1.030.000 đồng

PANASONIC GP 200 JXK

Bơm đẩy (bơm chân không)

200 W

1.200.000 đồng

PANASONIC GP 250 JXK

Bơm đẩy (bơm chân không)

250 W

2.100.000 đồng

PANASONIC GP 350 JA

Bơm tăng áp

350 W

2.800.000 đồng

PANASONIC A 200 JAK

Bơm tăng áp

200 W

1.600.000 đồng

PANASONIC A 130 JTX

Bơm tăng áp

125 W

2.280.000 đồng

PANASONIC A 130 JACK

Bơm tăng áp

125 W

1.650.000 đồng

PANASONIC A 130 JAK

Bơm tăng áp

125 W

1.450.000 đồngBảng giá máy bơm nước gia đình Hanil (Hàn Quốc)

Model máy bơm

Loại máy bơm

Công suất

Báo giá

HANIL PA 139 A

Bơm tăng áp điện tử

110 W

1.730.000 đồng

HANIL PA 155 A

Bơm tăng áp điện tử

125 W

1.750.000 đồng

HANIL PC 268 A

Bơm tăng áp

250 W

3.450.000 đồng

HANIL PC 268 W

Bơm đẩy (bơm chân không)

250 W

3.300.000 đồng

HANIL PC 456 W

Bơm đẩy (bơm chân không)

500 W

3.680.000 đồng

HANIL PC 766 W

Bơm đẩy (bơm chân không)

750 W

4.450.000 đồng

HANIL PDW 131

Bơm tăng áp

125 W

1.650.000 đồng

HANIL PDW 132

Bơm tăng áp

125 W

1.300.000 đồng

HANIL PH 200 A

Bơm tăng áp

200 W

2.250.000 đồng

HANIL PH 255 A

Bơm tăng áp

250 W

2.880.000 đồng

HANIL PH 405 A

Bơm tăng áp

500 W

3.800.000 đồng

HANIL PH 255 W

Bơm đẩy (bơm chân không)

250 W

2.630.000 đồng

HANIL PH 405 W

Bơm đẩy (bơm chân không)

500 W

3.120.000 đồng

HANIL PH 705 W

Bơm chân không

750 W

4.900.000 đồng

HANIL PH 1588 W

Bơm chân không

1500 W

5.900.000 đồng

HANIL HB 305 A

Bơm tăng áp điện tử

250 W

2.500.000 đồng

HANIL HB 805 A

Bơm tăng áp điện tử

600 W

3.250.000 đồng

 

Tags: