Quà tặng Khung cẩu xoay 360 độ 500kg
Khung cẩu xoay 360 độ 500kg
5.300.000₫ Giá bán: 3.100.000₫
-42%
Quà tặng Máy tời điện treo PA200-cáp 20m (200kg)
Máy tời điện treo PA200-cáp 20m (200kg)
1.850.000₫ Giá bán: 1.520.000₫
-18%
Quà tặng Máy tời điện treo PA300 - cáp 25m 300kg
Máy tời điện treo PA300 - cáp 25m 300kg
1.950.000₫ Giá bán: 1.650.000₫
-15%
Quà tặng Máy tời điện treo PA400- cáp 30m- 400kg
Máy tời điện treo PA400- cáp 30m- 400kg
2.400.000₫ Giá bán: 2.050.000₫
-15%
Quà tặng Máy tời điện treo PA600-cáp 30m
Máy tời điện treo PA600-cáp 30m
3.200.000₫ Giá bán: 2.300.000₫
-28%
Quà tặng Máy tời điện treo PA800 cáp 30m 8 tạ
Máy tời điện treo PA800 cáp 30m 8 tạ
3.300.000₫ Giá bán: 2.730.000₫
-17%
Quà tặng Máy tời treo PA1000- cáp 40m
Máy tời treo PA1000- cáp 40m
4.350.000₫ Giá bán: 3.350.000₫
-23%
Quà tặng Máy Tời Điện Treo PA1200- cáp 40m
Máy Tời Điện Treo PA1200- cáp 40m
4.900.000₫ Giá bán: 3.600.000₫
-27%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 300/600-70m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 300/600-70m (380V)
4.500.000₫ Giá bán: 3.500.000₫
-22%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.950.000₫
-29%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.350.000₫
-37%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
6.050.000₫ Giá bán: 3.850.000₫
-36%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
7.550.000₫ Giá bán: 5.600.000₫
-26%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
8.050.000₫ Giá bán: 6.000.000₫
-25%