Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L (3HP)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-70L (3HP)
5.950.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.750.000₫
-20%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L (3 HP)
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU, GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF750x3- 70L (3 HP)
8.150.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 6.650.000₫
-18%
Quà tặng Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750x2 -70L (2HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750x2 -70L (2HP)
6.300.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 5.100.000₫
-19%
Quà tặng Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (3HP)
Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.25/8-120L (3HP)
6.500.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 5.850.000₫
-10%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF-550-70L (1,5HP)
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF-550-70L (1,5HP)
5.500.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.900.000₫
-11%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-180L (2HP)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.17/8-180L (2HP)
7.800.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 6.750.000₫
-13%
Quà tặng Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.17/8 70L (2HP)
Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.17/8 70L (2HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.450.000₫
Quà tặng Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-120L (2HP)
Máy nén khí PEGASUS TM-V-0.17/8-120L (2HP)
6.300.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 5.650.000₫
-10%
Quà tặng Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L (3/4HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-50L (3/4HP)
5.600.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.500.000₫
-38%
Quà tặng Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
5.100.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.750.000₫
-26%
Quà tặng Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
4.980.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.300.000₫
-34%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF550- 40L (3/4Hp)
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM PEGASUS TM- OF550- 40L (3/4Hp)
4.100.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.850.000₫
-30%
Quà tặng Máy nén khí Mini Pegasus 200W
Máy nén khí Mini Pegasus 200W
Giá tham khảo(Có thương lượng): 930.000₫
Quà tặng Máy nén khí Mini Pegasus 120W
Máy nén khí Mini Pegasus 120W
Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.130.000₫
Quà tặng Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F30 (3HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F30 (3HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 20.000.000₫
Quà tặng Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-T (1,5 HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-T (1,5 HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 5.600.000₫
Quà tặng Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.12/8 (1,5HP)
Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.12/8 (1,5HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.900.000₫
Quà tặng Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F24 (2,5 HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F24 (2,5 HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.500.000₫
Quà tặng Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B50 (2,5HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B50 (2,5HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.500.000₫
Quà tặng Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B50 (2HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B50 (2HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.300.000₫
Quà tặng Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.067/8 (1HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.067/8 (1HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.550.000₫
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-OF1100X4-300L
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-OF1100X4-300L
Giá tham khảo(Có thương lượng): 21.300.000₫
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L 3 HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/8-180L 3 HP
7.990.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 7.950.000₫
-1%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L 3HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-180L 3HP
8.990.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 8.950.000₫
-0%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L 4HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-180L 4HP
9.250.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 9.200.000₫
-1%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSTM-W-0.36/8-230L 4HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUSTM-W-0.36/8-230L 4HP
9.550.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 9.500.000₫
-1%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L 4HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-W-0.36/8-330L 4HP
10.680.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 10.620.000₫
-1%
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-330L 5.5 HP
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.6/8-330L 5.5 HP
Giá tham khảo(Có thương lượng): 12.150.000₫
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM- V-0.12/8 - 70L (1.5HP)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM- V-0.12/8 - 70L (1.5HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.950.000₫
Quà tặng MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-100L (3HP)
MÁY NÉN KHÍ DÂY ĐAI PEGASUS TM-V-0.25/12.5-100L (3HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 7.500.000₫