Hệ thống siêu thị

Danh sách hệ thống siêu thị  của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Hạnh Cường

Showroom 1: 554 Trường Chinh, Hà Nội

 

Showroom 2: Kiot 12-14 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

 

Showroom 3: 114A Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

 

Di động: 0905-068-988

SDT: 043.5643269