Quà tặng Tời điện KENSEN PA 1000 - 1000kg
Tời điện KENSEN PA 1000 - 1000kg
5.800.000₫ Giá bán: 4.400.000₫
-24%
Quà tặng Khung Cẩu Xoay 360 độ  800kg
Khung Cẩu Xoay 360 độ 800kg
5.800.000₫ Giá bán: 4.600.000₫
-21%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 300/600-70m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 300/600-70m (380V)
4.500.000₫ Giá bán: 3.500.000₫
-22%
Quà tặng Bộ tời xây dựng động cơ 2.2kw
Bộ tời xây dựng động cơ 2.2kw
3.100.000₫ Giá bán: 2.750.000₫
-11%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.950.000₫
-29%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.350.000₫
-37%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
6.050.000₫ Giá bán: 3.850.000₫
-36%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
7.550.000₫ Giá bán: 5.600.000₫
-26%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
8.050.000₫ Giá bán: 6.000.000₫
-25%