Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM6-8.5*8T (3KW)-380V
Máy bơm trục đứng Ewara VM6-8.5*8T (3KW)-380V
6.700.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.800.000₫
-28%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM4-9*8T (2.2KW)
Máy bơm trục đứng Ewara VM4-9*8T (2.2KW)
6.050.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.900.000₫
-36%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM4-9*8 (2.2KW)-220V
Máy bơm trục đứng Ewara VM4-9*8 (2.2KW)-220V
6.900.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.700.000₫
-32%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*9T (1.5KW)-380V
Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*9T (1.5KW)-380V
6.100.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.700.000₫
-39%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*9 (1.5KW)-220V
Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*9 (1.5KW)-220V
5.500.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.900.000₫
-29%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*7T (1.1KW)-380V
Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*7T (1.1KW)-380V
5.100.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.650.000₫
-28%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*7 (1.1KW)-220V
Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*7 (1.1KW)-220V
6.200.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.900.000₫
-37%
Quà tặng Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*5 (0.75KW)-220V
Máy bơm trục đứng Ewara VM2-9*5 (0.75KW)-220V
5.700.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.150.000₫
-45%