Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-100m (380V)
8.050.000₫ Giá bán: 6.000.000₫
-25%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 750/1500-30m (380V)
7.550.000₫ Giá bán: 5.600.000₫
-26%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (380V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.350.000₫
-37%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-30m (380V)
6.050.000₫ Giá bán: 3.850.000₫
-36%
Quà tặng Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
Máy Tời Đa Năng KENBO KCD 500/1000-100m (220V)
6.950.000₫ Giá bán: 4.950.000₫
-29%
Quà tặng Máy tiện ren ống 21-60mm (Z1T-R2)
Máy tiện ren ống 21-60mm (Z1T-R2)
8.000.000₫ Giá bán: 7.600.000₫
-5%
Quà tặng Máy đầm đất PC60 Honda GX160-5.5HP
Máy đầm đất PC60 Honda GX160-5.5HP
9.300.000₫ Giá bán: 8.350.000₫
-10%
Quà tặng Máy tiện ren ống Z1T-R3 ( 90mm)
Máy tiện ren ống Z1T-R3 ( 90mm)
13.500.000₫ Giá bán: 11.500.000₫
-15%
Quà tặng Máy Tiện Ren Ống Z1T-R4 ( 21-114MM )
Máy Tiện Ren Ống Z1T-R4 ( 21-114MM )
15.500.000₫ Giá bán: 13.000.000₫
-16%
Quà tặng Khung máy cắt đường bê tông KC 16
Khung máy cắt đường bê tông KC 16
7.600.000₫ Giá bán: 6.800.000₫
-11%
Quà tặng Khung máy cắt đường bê tông 350mm KC 12
Khung máy cắt đường bê tông 350mm KC 12
7.500.000₫ Giá bán: 5.150.000₫
-31%
Quà tặng Máy cắt gạch đá bàn 2.2HP 1.5kw
Máy cắt gạch đá bàn 2.2HP 1.5kw
4.100.000₫ Giá bán: 3.600.000₫
-12%
Quà tặng Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N
Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6200N
7.200.000₫ Giá bán: 5.900.000₫
-18%
Quà tặng Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6130
Máy khoan rút lõi bê tông KEN 6130
3.500.000₫ Giá bán: 3.350.000₫
-4%
Quà tặng Máy cắt đường bê tông Vifuco KC16
Máy cắt đường bê tông Vifuco KC16
7.900.000₫ Giá bán: 6.780.000₫
-14%
Quà tặng Máy đầm dùi chạy xăng đ/c Honda GX160
Máy đầm dùi chạy xăng đ/c Honda GX160
7.500.000₫ Giá bán: 6.050.000₫
-19%
Quà tặng Máy băm nền tạo nhám bê tông HSQ600 (3KW)
Máy băm nền tạo nhám bê tông HSQ600 (3KW)
7.950.000₫ Giá bán: 6.900.000₫
-13%
Quà tặng Máy tạo nhám mặt đường
Máy tạo nhám mặt đường
7.950.000₫ Giá bán: 6.900.000₫
-13%
Quà tặng Khung tời
Khung tời
850.000₫ Giá bán: 700.000₫
-18%
Quà tặng Máy đầm thước cầm tay CSD-3
Máy đầm thước cầm tay CSD-3
5.250.000₫ Giá bán: 4.500.000₫
-14%