Quà tặng Máy mài góc Makita GA7060 (180mm)
Máy mài góc Makita GA7060 (180mm)
2.980.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.530.000₫
-15%
Quà tặng Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)
Máy mài góc Makita GA6010 (150mm)
2.490.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.080.000₫
-16%
Quà tặng Máy mài góc Makita GA5010 (125mm)
Máy mài góc Makita GA5010 (125mm)
2.450.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.000.000₫
-18%
Quà tặng Máy mài góc Makita 9556HN (100mm)
Máy mài góc Makita 9556HN (100mm)
1.650.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.280.000₫
-22%
Quà tặng Máy mài góc Makita 9553NB (100mm)
Máy mài góc Makita 9553NB (100mm)
1.310.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.020.000₫
-22%
Quà tặng Máy mài góc MAKITA 9553B (100m)
Máy mài góc MAKITA 9553B (100m)
1.290.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.030.000₫
-20%
Quà tặng Máy khoan bê tông/ động lựcMakita HR4002
Máy khoan bê tông/ động lựcMakita HR4002
Giá tham khảo(Có thương lượng): 7.550.000₫
Quà tặng Máy cắt đá Makita 4107R
Máy cắt đá Makita 4107R
10.900.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 10.150.000₫
-7%
Quà tặng  Máy cắt đá 110mm Makita 4100NH
Máy cắt đá 110mm Makita 4100NH
2.550.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.050.000₫
-20%
Quà tặng Máy cắt đá 125mm Makita 4100NH2
Máy cắt đá 125mm Makita 4100NH2
2.550.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.280.000₫
-11%
Quà tặng Máy cắt đá MAKITA 4100NH3 fi 110mm
Máy cắt đá MAKITA 4100NH3 fi 110mm
1.850.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.600.000₫
-14%
Quà tặng Máy tỉa hàng rào chạy Pin Model DUM604SY
Máy tỉa hàng rào chạy Pin Model DUM604SY
5.590.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.260.000₫
-24%
Quà tặng Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita DUM604Z
Máy tỉa hàng rào dùng pin Makita DUM604Z
2.550.000₫ Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.750.000₫
-31%