Đầu rửa PT 45
Đầu rửa PT 45
Giá tham khảo(Có thương lượng): 1.060.000₫
Đầu rửa xe PT 26
Đầu rửa xe PT 26
Giá tham khảo(Có thương lượng): 950.000₫
Đầu phun rửa xe áp lực PT-120
Đầu phun rửa xe áp lực PT-120
Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.200.000₫
Đầu phun rửa xe PT-90
Đầu phun rửa xe PT-90
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.300.000₫