Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.17/8 70L (2HP)
Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.17/8 70L (2HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 5.300.000₫
Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.12/8 (1,5HP)
Máy nén khí PEGASUS TM- V-0.12/8 (1,5HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.900.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-50L (1HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.200.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM- OF750- 40L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM- OF750- 40L (1HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.000.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-40L (1HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 4.000.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L (3/4HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-40L (3/4HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.700.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L (1HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-35L (1HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.300.000₫
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-35L (0,75HP)
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-35L (0,75HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.050.000₫
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L (1 HP)
Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L (1 HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 3.150.000₫
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-25L (0,75HP)
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU,GIẢM ÂM TM-OF550-25L (0,75HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.850.000₫
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F24 (2,5 HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F24 (2,5 HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.500.000₫
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B50 (2,5HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B50 (2,5HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.500.000₫
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B50 (2HP)
Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B50 (2HP)
Giá tham khảo(Có thương lượng): 2.300.000₫